Publikované medzinárodné vedecké štúdie

Vrámci vedecko – výskumných aktivít sa s kolegami venujem biodiverzite a ochrane genofondu rastlín so zameraním na liečivé, aromatické a koreninové rastliny, genetike a šľachteniu špeciálnych druhov rastlín, izolácii prírodných látok z liečivých rastlín a hodnoteniu biologických účinkov rastlinných extraktov a silíc. Výsledky našej vedeckej práce a laboratórnych analýz nutričných a antioxidačných vlastností rastliny Moringa […]

Publikované medzinárodné vedecké štúdie Prečítajte si viac